Продовжено ліцензію на рентгенівську дифрактометрію

Рентгенологічне обладнання центру успішно пройшло перевірку щодо справності та умов експлуатації, на основі якої Державною інспекцією ядерного регулювання України продовжено до 2022 року ліцензію на використання джерел іонізуючого випромінювання Черкаський національним університетом імені Богдана Хмельницького. Це дає можливість єдиному в Черкаській області центру комплексних матеріалознавчих досліджень продовжувати як навчальну діяльність, так і наукові дослідження у рамках європейських і національних програм. На основі явища дифракції рентгенівських променів на кристалах, відкритого Максом фон Лауе 105 років тому, розвинулася окрема галузь матеріалознавчих досліджень не лише для вивчення кристалічної структури за допомогою рентгенівських променів, а й для розробки нових матеріалів та контролю параметрів продукції високотехнологічних виробництв. Тому вивчення рентгенівської дифрактометрії є обов’язковим при підготовці фахівців природничого напряму – магістерські програми Черкаського національного мають відповідні курси, а практичний досвід студенти отримують при виконанні дипломних проектів.