Константа професора Г. О. Бугаєнка (до 100-річчя з дня народження)

Непересічна постать Григорія Олексійовича Бугаєнка захоплювала і колег, і студентів. Він прожив довге, насичене і багатогранне життя, в якому відбилася історія буремного двадцятого століття.

До сторіччя з дня народження професора Бугаєнка ми підготували статтю у Вікіпедії, але вона не змогла вмістити всі цікаві факти, які  вдалося зібрати за підтримки доньки ювіляра, Вікторії Григорівни. Тож на цій сторінці систематизовано архівні матеріали: автобіографію, сімейний фотоархів, вміст газетних публікацій, а також короткі анотації й електронні варіанти підручників і наукових робіт Григорія Олексійовича.

Автобіографічні записи
Автобиография – 1965 (з детальним описом воєнного періоду)
Коротка автобіографія – 2000

Величезну роль у світогляді Григорія Олексійовича зіграла родина: “батько був ветеринарним фельдшером, прожив довге і чесне трудове життя, старанно пропрацював понад 50 років. Мати, хоч і була всього лише домогосподаркою і мала освіту тільки за 4 класи початкової школи, поповнила свою освіту читанням книг і брала активну участь у громадському житті міста”

Старший брат Петро, полковник медичної служби, кандидат медичних наук; прослужив в Радянській Армії 25 років; учасник Великої Вітчизняної війни; має урядові нагороди; працював в Одеському медичному інституті. Молодший брат Павло, доктор медичних наук, професор; працював в Українському інституті удосконалення лікарів (Харків).

Дружина Феофіла Павлівна Храпач, фармацевт. Син Юрій (авіаінженер) та донька Вікторія (логопед).

Документи Григорія Олексійовича

Матеріали про Бугаєнка Г. О. та його родину
Короткий нарис життя і діяльності Г. О. Бугаєнка (з останної книги “Основи   класичної   механіки”, 2006)Марк Вейцман. Гени творчості
Андрій Гусак. Константа професора Бугаєнка
Слово про вчителя

Фотоархів

Всі фото можна переглянути тут

Науковий доробок

Перелік публікацій можна знайти на сторінці Wikipedia

Бугаєнко, Г. О. Структурні аналогії і узагальнення знань з механіки [Текст] : посібник для вчителів / Г. О. Бугаєнко. – К. : Радянська школа, 1987. – 120 с.

Бугаєнко, Г. О. Курс теоретичної механіки [Текст] : підруч. для студентів пед. ін-тів /
Г. О. Бугаєнко. – К. : Радянська школа, 1968. – 372 с.

Анотація:   Домінуюче положення в курсі займає динаміка. Статику викладено на основі принципу віртуальних переміщень і доведення всіх її теорем уніфіковано. Теоретичні положення проілюстровано багатьма прикладами (задачами). Для студентів фізико-математичних факультетів педінститутів та вчителів фізики.

Бугаєнко, Г. О. Методи математичної фізики [Текст] : посібник для студентів фіз.-мат. факультетів пед. ін-тів / Г. О. Бугаєнко. – К. : Вища школа, 1970. – 310 с.

Бугаєнко, Г. О. Вступ до теорії відносності / Г. О. Бугаєнко. – Черкаси : 1995. – 47 с.

Бугаєнко, Г. О. Курс теоретичної фізики. Електродинаміка. Теорія відносності [Текст] : підруч. для фіз. -мат. ф-тів пед. ін-тів / Г. О. Бугаєнко, М. Є. Фонкич. – К. : Радянська школа, 1965. – 419 с.
Анотація:   Значну увагу в книзі приділено висвітленню зв’язку теоретичної фізики з експериментальною, з’ясуванню фізичного змісту результатів, здобутих методами теоретичної фізики. Розглянуто шляхи використання висновків електродинаміки і теорії відносності у практиці, техніці. Результати, знайдені при розгляді відповідних тем електродинаміки, викладено у формі, що дає можливість узгоджувати їх із змістом курсів електротехніки і радіотехніки, які вивчаються за навчальним планом фізико-математичних факультетів. У книзі послідовно використовується міжнародна система одиниць СІ, з’ясовуються зв’язки між різними системами одиниць.

Бугаєнко, Г. О. Основи класичної механіки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. Бугаєнко ; за ред.: А. А. Мартинюка. – Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – 212 с.
Анотація:   Розглядається динаміка Ньютона, аналітична динаміка Лагранжа і Гамільтона, релятивістська динаміка Ейнштейна. В усіх трьох частинах матеріал систематизується на основі спеціально розроблених наочних схем. В них відображено глибоку внутрішню єдність і ідентичність структур трьох частин динаміки при всій відомості методів, розроблених в кожній з них.