У Центрі фізико-хімічних досліджень завершилася наукова практика фізиків

Отримання практичних навичок самостійної  дослідницької наукової роботи є обовязковою складовою якісної підготовки майбутніх фізиків. Саме тому програмою навчання у магістратурі по спеціальності “Фізика та астрономія” нашого університету передбачена обємна науково-виробнича практика  експериментального спрямування. Лабораторною базою для цієї діяльності слугує обладнання центру фізико-хімічних досліджень, де представлено цілий ряд сучасних матеріалознавчих методів – електронна мікроскопія, рентгенівська дифрактометрія, мас-спектроскопія та ін. 

 Магістранти першого курсу протягом шістьох тижнів реалізовували індивідуальні проекти – виконували реальні, практично важливі  завдання в області експериментальної фізики. Для прикладу, Андрій Гонда  розробив оригінальну методику обробки спектрів флуоресценції для елементного аналізу, Євген Загорулько  створив автоматизовану систему сканування для  оптичного спектрометра на базі світлосильного монохроматора, тощо.

 Результати роботи молодих дослідників оформлені у студентських наукових виданнях.   Очевидно, що такі форми навчальної діяльності суттєво сприяють досягненню головної мети – невпинного зростання якості підготовки спеціалістів.