Результати співпраці ННЦ та ННІ природничих та аграрних наук

Пріоритетним напрямком розвитку сучасної освіти, відповідно до програмних засад МОН України та стратегії  розвитку університету, є підвищення її якості. Ця мета може бути досягнута, зокрема, збільшенням об’єму практичної роботи студентів, у т.ч. над конкретними проектними завданнями.  В галузі природничих наук такий підхід вимагає наявності лабораторного фонду сучасного аналітичного обладнання та кваліфікованого персоналу. 

В ЧНУ такі умови створені в центрі фізико-хімічних досліджень, де за рахунок глибокої модернізації  приладів розвинуто ряд основних дослідницьких методик – оптичної і рентгенівської спектроскопії, рентгеноструктурного аналізу, мас- та інфрачервоної спектроскопії та ін.  Представлені також усі можливості для виготовлення і препарування зразків – вакуумне, термічне, механічне обладнання, хімічна лабораторія, тощо.  

Цими можливостями, окрім фізиків, дедалі ширше користуються студенти і викладачі спеціальності «Хімія», напрямків підготовки «Екологія» та «Стандартизація і якість».  

Так, завідувач кафедри хімії та  наноматеріалознавства проф.Мінаєв Б.П. проводить магістерські заняття з органічної хімії,  доценти В.Л.Соколенко та С.В.Соколенко знайомлять з основами наукової роботи першокурсників-біологів. Студенти з цікавістю отримують зображення комах, структури еритроцитів та перший досвід роботи зі скануючим електронним мікроскопом.

Випускові роботи студентів-екологів, хіміків та біологів мають, окрім навчальної, значну практичну цінність. Наприклад, бакалавр Владислав Гнідаш за допомогою енергодисперсійного спектрометра Центру вивчив склад листя каштанів (що адсорбують речовини повітря) та встановив аномально високий рівень свинцю в центрі Черкас та ПЗР. В районі площі 700-річчя Черкас встановлено підвищений рівень цинку, що може бути пов’язано зі старими накопичувачами відходів ВО «Хімволокно». При цьому ситуація в районах Митниця та Соснівка виявилася благополучною. 

Студентка 4 курсу спеціальності «Екологія» Марія Баранова під керівництвом завідувача кафедри О.В.Спрягайла дослідила елементний склад кори дерев (яка є своєрідним індикатором стану середовища) в Черкаському районі.  Цікавими є  результати «медико-хімічної» роботи студентки спеціальності «Хімія» Вікторії Бойченко Вікторії, отримані в лабораторії спектроскопії ННЦ  під керівництвом доц.Бойко В.І. Отож, є усі підстави для хорошої оцінки роботи у поточному навчальному році та планів на розширення  співпраці у наступному.