Документи

Центр у своїй роботі керується Положенням про навчально-науковий центр фізико-хімічних досліджень Черкаського національного університету імені  Богдана Хмельницького
Положенням про ННЦ ФХД

та посеместровими планами роботи
План роботи ННЦ ФХД на ІІ сем 2016-17 н.р.

Звіт про роботу ННЦ ФХД за 2016 рік

 

Центр має відповідні дозвільні та сертифікаційні документи на проведення експериментальних досліджень.
Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання
3_license XRimg019

Свідоцтво про атестацію на проведення вимірювань та їх відповідність державним стандартам і критеріям компетентності та об’єктивності
4 Свідоцтво про атестацію (стандартизація)