Рада центру

Згідно з параграфом 3 «Положення про навчально-науковий центр фізико-хімічних досліджень Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького» для координування роботи центру наказом № 26 від 15.02.2016 ректора університету створено раду Навчально-наукового центру фізико-хімічних досліджень та затверджено її персональний склад:

 1. Черевко О.В. – ректор, голова ради.
 2. Гусак А.М. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики, заступник голови ради.
 3. Мінаєв Б.П. – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та наноматеріалознавства, заступник голови ради.
 4. Боєчко Ф.Ф. –доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології та біохімії.
 5. Ляшенко Ю.О. – доктор фізико-математичних наук, директор ННІ фізики, математики та комп’ютерно-інформаційних систем.
 6. Слинько В.І. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри алгебри та математичного аналізу.
 7. Спрягайло О.В. – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології та агробіології.
 8. Пасічний М.О. – кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри фізики.
 9. Запорожець Т.В. – доктор фізико-математичних наук, директор навчально-наукового центру фізико-хімічних досліджень.
 10. Король Я.Д. – кандидат фізико-математичних наук, заступник директора навчально-наукового центру фізико-хімічних досліджень.

Засідання ради центру

24 лютого 2016 року відбулося засідання за таким порядком денним:

 1. Презентація оновленого ННЦ ФХД.
 2. Обговорення шляхів інтеграції методик ННЦ ФХД у навчальний процес.
 3. Про співпрацю із замовниками робіт у ННЦ ФХД та пошук потенційних партнерів.
 4. Затвердження плану роботи ННЦ ФХД.
 5. Різне.