Співробітники

ДИРЕКТОР


tvzЗапорожець Тетяна Василівна
доктор фізико-математичних наук, професор

Наукові інтереси:
комп’ютерне моделювання фазових перетворень і реакційної дифузії у твердих тілах, зокрема атомістична симуляція методами молекулярної динаміки
та Монте-Карло пороутворення у нанооболонках і процесів електроміграції пор у мідних лініях мікросхем; феноменологічне та мезоскопічне дослідження самопоширюваного високотемпературного синтезу у мультишарових фольгах та можливостей його застосування у технології безкисневого зварювання.

067 72 93 71 0,   050 9 618 816,    063 20 888 71
zaptet@ukr.net, zaptatvas@gmail.com
Skype:   zaptetua

 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА (ГОЛОВНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАТОР)


ydkКороль Ярослав Дмитрович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Наукові інтереси:
експериментальні дослiдження дифузійних процесів і фазових трансформацій у сплавах, визначення фізико-хімічних параметрів, складу, структурного стану металів, сплавів та інших об’єктів конденсованих систем; рентгенівська дифрактометрія; скануюча електронна мікроскопія, рентгеноспектральний аналіз, електростимульована дифузія у евтектичних системах; фазові перетворення під впливом пластичної деформації.

king@cdu.edu.ua

 

 

НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК


Галаган Ростислав Левкович

Наукові інтереси:
одержання синтетичних гумінових речовин складу СНО та допованих гетероелементами S та N, хімічний синтез наночастинок металів із застосуванням нетра­диційних відновників (синтетичні гумінові та фульвокислоти), син­тез металкарбонових нанокомпозитів з використанням синте­тичних гуміноподібних попередників, розробка нового електрохі­мічного методу дослідження – обернено похідної хроно­потенціометрії.

067 453 22 41
garol@ukr.net
Skype:  rostgal

 

 

 СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Тютенко Василь Михайлович

Наукові інтереси:
отримання спайних контактів через прошарки порошків проміжних фаз Cu-Sn