Апробація і публікації

Пропонуємо статті, тези, виступи (презентації та постери) на конференціях, результати яких було отримано на базі центру

ПРЕЗЕНТАЦІЇ

◊ SHS in nanosized multilayer foil
Оглядова доповідь Тетяни Запорожець стану досліджень самопоширюваного високотемпературного синтезу мультишарових фоліях на семінарі у рамках проекту FP-7 (Черкаси, 3 серпня 2016)

◊ Комплексна переробка шламу виробництв віскозного волокна
Доповідь Ярослава Короля на Міжнародному інноваційному форумі Innovation Market (Київ, 22 листопада 2016).

ТЕЗИ

◊ Дослідження складу рідких зразків мас-спектрометричним методом
Тези доповіді Надії Сторожук про оригінальну методику, розроблену у центрі, на VІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології (Київ, 20-22 квітня 2016 р.) Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

◊ Моделі утворення та еволюції пористості у реакціях мідь – олово
Тези доповіді Тетяни Запорожець, Надії Сторожук і Андрія Гусака на конференції «Сучасні проблеми фізики металів і металічних систем» (Київ, НАНУ, 25–27 березня 2016 р.) Інституту металофізики Національної академії наук України

Гіперлінкові опорні конспекти як засіб адаптації навчального матеріалу до особливостей сучасного сприйняття інформації
Тези доповіді Тетяни Запорожець на ІІ Міжнародній науково-методичній конференції «Smart-освіта: ресурси та перспективи» (Київ, 23 листопада 2016) Київського національно торговельно-економічного університету

СТАТТІ

◊ Подход обратной задачи для прогнозирования характеристик самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в многослойных фольгах с учетом конкурентного фазообразования (Запорожец, Король) МФіНТ 2016

◊ Inverse problem of SHS in multilayered nanofoils and its application to prediction of SHS parameters in single-stage reaction (Zaporozhets, Gusak, Korol, Ustinov) Int Journal of SHS 2013

◊ Условия распространения фронта СВС-реакции в нанослойных фольгах, контактирующих с теплопроводящим материалом (Запорожец, Гусак, Устинов) ThePatonWeldingJournal 2011

◊ SHS reactions in nanosized multilayers – analytic model versus numeric model (Zaporozhets, Gusak, Korol, Ustinov) Int Journal of SHS 2010