Про нас

Впродовж десяти років роботи центр сформував своє кредо:

– єдність ОСВІТИ, НАУКИ і ВИРОБНИЦТВА,
– міждисциплінарні зв’язки,
– реальні задачі, пов’язані з наукою та сучасними технологіями.

Ці принципи на сьогодні є надзвичайно актуальними у контексті підвищення якості освіти, збереження української науки, відродження виробництва.

Напрями діяльності центру:

  • формування сучасної та ефективної матеріально-технічної бази для фахової підготовки учасників освітнього процесу за спеціальностями природничо-математичного напряму;
  • підтримка міждисциплінарних зв’язків між окремими структурними підрозділами університету при проведенні спільних наукових досліджень;
  • організації пошуку і впровадження різних форм міжвузівської, міжвідомчої кооперації;
  • сприяння просвітницькій та іміджевій діяльності університету з метою позиціонування Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, профільної наукової діяльності Університету, а також популяризація природничо-математичних наук.

На сьогодні у центрі створено всі умови для комплексного дослідження широкого спектру об’єктів.

Центр є як базою для виконання експериментальних робіт за міжнародними науковими проектами, так і стартовим майданчиком для юних науковців у рамках Малої академії наук. Тут народжуються наукові гіпотези і проводяться лабораторні заняття.

Співробітники центру проводить просвітницьку діяльність – дні відкритих дверей, екскурсії для школярів, науково-популярні матеріали тощо.

Аналітичними послугами центру користуються підприємства міста й області для контролю фізико-хімічних показників продукції та вдосконалення виробничих процесів.