Документи

Центр у своїй роботі керується Положенням про навчально-науковий центр фізико-хімічних досліджень Черкаського національного університету імені  Богдана Хмельницького

Положення про ННЦ ФХД

Центр має відповідні дозвільні та сертифікаційні документи на проведення експериментальних досліджень.
Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання