Рада центру

Згідно з параграфом 3 «Положення про навчально-науковий центр фізико-хімічних досліджень Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького» для координування роботи центру наказом № 26 від 15.02.2016 ректора університету створено раду Навчально-наукового центру фізико-хімічних досліджень та затверджено її персональний склад:

  1. Черевко О.В. – ректор, голова ради.
  2. Гусак А.М. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики, заступник голови ради.
  3. Мінаєв Б.П. – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та наноматеріалознавства, заступник голови ради.
  4. Боєчко Ф.Ф. –доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології та біохімії.
  5. Ляшенко Ю.О. – доктор фізико-математичних наук, директор ННІ фізики, математики та комп’ютерно-інформаційних систем.
  6. Слинько В.І. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри алгебри та математичного аналізу.
  7. Спрягайло О.В. – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології та агробіології.
  8. Пасічний М.О. – кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри фізики.
  9. Король Я.Д. – кандидат фізико-математичних наук, директор навчально-наукового центру фізико-хімічних досліджень.
  10. Запорожець Т.В. – доктор фізико-математичних наук, консультант навчально-наукового центру фізико-хімічних досліджень.