Дослідження

Одним із головних завдань центру є створення умов для проведення науково-дослідницької роботи:

  • забезпечення виконання планових фундаментальних і прикладних наукових робіт викладачами, докторантами, аспірантами, студентами (спектр експериментальних досліджень визначається функціональними можливостями наявних наукових приладів, обладнання для підготовки зразків та спеціалізацією науково-інженерного персоналу, а за наявного фінансування розширюється відповідно до поставлених задач);
  • підготовки заявок на грантові програми різного рівня;
  • виконання програм досліджень за здобутими грантами;
  • реалізація на договірних засадах спільних наукових досліджень з іншими навчаль­ними закладами, науково-дослідними установами регіонального рівня та рівня НАНУ;
  • використання матеріально-технічної бази для комерціалізації напрацьованих технологій і розробок у міжвідомчих проектах;
  • виконання прикладних досліджень на замовлення підприємств та організацій.