Апробація і публікації

Пропонуємо статті, тези, виступи (презентації та постери) на конференціях, результати яких було отримано на базі центру

ПРЕЗЕНТАЦІЇ

◊ SHS in nanosized multilayer foilОглядова доповідь Тетяни Запорожець стану досліджень самопоширюваного високотемпературного синтезу мультишарових фоліях на семінарі у рамках проекту FP-7 (Черкаси, 3 серпня 2016)

◊ Комплексна переробка шламу виробництв віскозного волокнаДоповідь Ярослава Короля на Міжнародному інноваційному форумі Innovation Market (Київ, 22 листопада 2016).

ТЕЗИ

◊ Дослідження складу рідких зразків мас-спектрометричним методом
Тези доповіді Надії Сторожук про оригінальну методику, розроблену у центрі, на VІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології (Київ, 20-22 квітня 2016 р.) Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

◊ Моделі утворення та еволюції пористості у реакціях мідь – олово
Тези доповіді Тетяни Запорожець, Надії Сторожук і Андрія Гусака на конференції «Сучасні проблеми фізики металів і металічних систем» (Київ, НАНУ, 25–27 березня 2016 р.) Інституту металофізики Національної академії наук України

◊ Гіперлінкові опорні конспекти як засіб адаптації навчального матеріалу до особливостей сучасного сприйняття інформації
Тези доповіді Тетяни Запорожець на ІІ Міжнародній науково-методичній конференції «Smart-освіта: ресурси та перспективи» (Київ, 23 листопада 2016) Київського національно торговельно-економічного університету

СТАТТІ

◊ Подход обратной задачи для прогнозирования характеристик самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в многослойных фольгах с учетом конкурентного фазообразования (Запорожец, Король) МФіНТ 2016

◊ Inverse problem of SHS in multilayered nanofoils and its application to prediction of SHS parameters in single-stage reaction (Zaporozhets, Gusak, Korol, Ustinov) Int Journal of SHS 2013

◊ Условия распространения фронта СВС-реакции в нанослойных фольгах, контактирующих с теплопроводящим материалом (Запорожец, Гусак, Устинов) ThePatonWeldingJournal 2011

◊ SHS reactions in nanosized multilayers – analytic model versus numeric model (Zaporozhets, Gusak, Korol, Ustinov) Int Journal of SHS 2010