Співробітники

ДИРЕКТОР (ГОЛОВНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАТОР)

Король Ярослав Дмитрович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Наукові інтереси:
експериментальні дослiдження дифузійних процесів і фазових трансформацій у сплавах, визначення фізико-хімічних параметрів, складу, структурного стану металів, сплавів та інших об’єктів конденсованих систем; рентгенівська дифрактометрія; скануюча електронна мікроскопія, рентгеноспектральний аналіз, електростимульована дифузія у евтектичних системах; фазові перетворення під впливом пластичної деформації.

e-mail: king@cdu.edu.ua

 

 

НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК

Галаган Ростислав Левкович

Наукові інтереси:
одержання синтетичних гумінових речовин складу СНО та допованих гетероелементами S та N, хімічний синтез наночастинок металів із застосуванням нетра­диційних відновників (синтетичні гумінові та фульвокислоти), син­тез металкарбонових нанокомпозитів з використанням синте­тичних гуміноподібних попередників, розробка нового електрохі­мічного методу дослідження – обернено похідної хроно­потенціометрії.

tel.: 067 453 22 41
e-mail: garol@ukr.net
Skype:  rostgal

 

НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ

Запорожець Тетяна Василівна
доктор фізико-математичних наук, професор

Наукові інтереси: комп’ютерне моделювання твердофазних реакцій, дифузії та фазових перетворень у сплавах.

Тел.         067 72 93 71 0,   050 9 618 816,    063 20 888 71
Email:    zaptet@ukr.net, zaptatvas@gmail.com
Skype:   zaptetua

 

 

АСПІРАНТИ

Дерев’янко Сергій Ігорович

Наукові інтереси: Вплив механічної обробки поверхні на дифузію та фазоутворення в системі Cu-Sn

 

 

 

 

 

Морозович Владислав Володимирович

Наукові інтереси: вплив нестаціонарності режиму електроосадження на структуру прошарків міді та результат дифузійно-контрольованого фазоутворення в системі Cu-Sn

 

 

 

 

 

Коломієць Денис Ігорович

Наукові інтереси: Особливості пороутворення на пізніх стадіях твердофазних реакцій у системі Cu-Sn

 

 

 

 

 

Лісовий Віктор Юрійович

Наукові інтереси: Порівняльний аналіз стохастичних середньопольових методів і методу Монте-Карло при моделюванні дифузійних фазових перетворень

 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАНТ

Гаврусєв Юрій Вікторович

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗАШТАТНИЙ ПРАЦІВНИК

Сторожук Надія Вікторівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент, консультант центру

Наукові інтереси: комп’ютерне моделювання твердофазних реакцій, дифузії та фазових перетворень у сплавах