Наукові проекти

Співробітники центру є учасниками 7-ї рамкової програми Європейського Союзу з розвитку наукових досліджень і технологій (проект FP-7, Marie Curie, IRSES, # 612552, науковий керівник – А.М. Гусак).


Дослідження проводяться за напрямами:
• пороутворення у процесі реакційної дифузії в системі мідь-олово;
• самопоширюваний високотемпературний синтез у мультишарових фоліях з нанорозмірним періодом прошарків.

На базі центру виконується науково-дослідна робота, що фінансується за кошти державного бюджету, «Якісний аналіз диференціальних рівнянь в абстрактних просторах із застосуванням у моделюванні фізичних процесів», № державної реєстрації 0116 U 004691 (науковий керівник Т.В. Запорожець).

Центр надає підтримку у виконанні експериментальних досліджень фізикам та хімікам університету в рамках аспірантури і докторантури.