Обладнання для механічних випробувань та досліджень матеріалів

Установка швидкісного деформування зразків
Установка для вимірювання кута змочування
Прилад для вимірювання розподілу частинок за розміром
ЛАМ-4
Мікротвердомір ПМТ-3
Оптичний мікроскоп ПОЛАМ Р-312