Лабораторія рентгеноструктурного аналізу

Високотемпературна дифрактометрична приставка УВД-2000 (вакуум)
та УВД-1200 (повітря)
 Рентгенфлуоресцентний енергодисперсійний спектрометр ИРИС-3
Тіньовий рентгенмікроскоп МИР-2
Позиційно чутлива система експресної дифрактометрії
на базі лінійного детектора
ДРОН – автоматизований рентгенівський дифрактометр